Tính năng của iziHRM

I.            Quản lý chấm công thông qua máy chấm công kết nối trực tiếp với phần mềm iziHRM

II.          Quản lý hồ sơ nhân sự: quản lý hợp đồng nhân viên, mức lương, chế độ một lần

III.        Nghiệp vụ tính lương hàng tháng: hoàn toàn tự động

IV.         Nghiệp vụ báo cáo nhân sự, chấm công, tiền lương, bảo hiểm: hoàn toàn tự động

V.           Tổng hợp báo cáo: hoàn toàn tự động

VI.         Lựa chọn nâng cao trên APP MOBILE: diễn đàn nội bộ; truyền thông nội bộ, gửi tin   nhắn cho nhân viên qua app; thông tin lương hàng tháng cho nhân viên; xin nghỉ, duyệt   đơn trên app,..

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

1.   Cấu hình kết nối với máy chấm công vào phân hệ tính lương

2.   Cấu hình kết nối lương, ngày công, nghỉ phépqua App Mobile

3.   Thiết lập cấu hình sử dụng của đơn vị: Cấu hình tùy chỉnh các tham số tính lương, tham số đóng BHXH, ngày công, phụ cấp, thai sản, ….

4.   Quản trị và phân quyền đến từng người dùng

5.   Lịch sử truy cập hệ thống, sao lưu backup dữ liệu

 

QUẢN TRỊ DANH MỤC

1.   Cơ cấu tổ chức

2.   Hồ sơ

3.   Giấy tờ

4.   Bảo hiểm

5.   Loại hợp đồng

6.   Ngân hàng

7.   Hình thức trả lương

8.   Ngày nghỉ lễ

9.   Nghỉ việc riêng

10.                ….

 

QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN

1.   Thông tin cơ bản: Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, số CMND/ hộ chiếu, số điện thoại, email

2.   Thông tin về quan hệ gia đình: bố, mẹ, vợ, chồng, con cái (họ tên, ngày sinh, nơi công tác,…)

3.   Thông tin khác: Tài khoản ngân hàng, số sổ bảo hiểm, mã số thuế cá nhân

 

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

1.   Giờ vào, giờ ra

2.   Số giờ đi muộn, về sớm

3.   Số giờ tăng ca

4.   Ca làm việc

5.   Vắng mặt

6.   Tổng hợp chấm công theo ngày, bảng tổng hợp chấm công tháng.

7.   Kết nối dữ liệu xin nghỉ phép từ App mobile

8.   Gửi dữ liệu chấm công thông báo tới người lao động qua App mobile

 

QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG

Bảng tính lương theo thời gian

1.   Lương theo giờ công tiêu chuẩn

2.   Lương theo ca làm việc

3.   Lương tăng ca ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ

4.   Trừ lương đi muộn về sớm

5.   Các khoản phụ cấp, thưởng, phạt

6.   Bảo hiểm xã hội

7.   Thuế nhu nhập cá nhân

8.   Lương thực lĩnh

9.   Gửi dữ liệu bảng lương tới người lao động qua App

 

TỔNG HỢP BÁO CÁO

1.   Báo cáo nhân sự
 - DS nhân sự tổng hợp
 - DS nhân sự theo bộ phận
 - DS nhân sự theo dân tộc
 - DS nhân sự theo quốc tịch
 - DS nhân sự theo giới tính
 - DS nhân sự theo độ tuổi
 - DS nhân sự theo năm sinh
 - DS nhân sự theo chuyên môn
 - DS nhân sự đã nghỉ việc
 - DS nhân sự đã nghỉ hưu
 - DS khen thưởng, kỷ luật
 - DS hợp đồng theo ngày ký
 - DS hợp đồng theo loại hợp đồng
 - DS nhân sự mới vào công ty

 

2.   Báo cáo chấm công
 - Bảng chấm công theo ngày
 - Bảng chấm công theo tháng
 - Bảng chấm công theo năm

 

3.   Báo cáo tính lương
 - Bảng chi tiết lương theo tháng
 - Bảng thanh toán tiền lương
 - Bảng tổng hợp lương tháng theo bộ phận, toàn công ty
 - Bảng tổng hợp lương năm theo bộ phận, toàn công ty

 

4.   Báo cáo bảo hiểm
 - DS đề nghị giảm trừ gia cảnh
 - DS nhân sự chưa có sổ bảo hiểm
 - DS nhân sự chưa có mã số thuế
 - DS nhân sự nghỉ nộp 100% BH
 - DS nhân sự nghỉ việc riêng có lương
 - DS nhân sự hưởng chế độ thai sản
 - DS nhân sự hưởng chế độ nghỉ ốm
 - DS lao động và quỹ lương trích nộp BHXH
 - DS nhân sự tham gia BHXH, BHYT, BHTN
 - Báo cáo tình tình đóng BHXH cả năm

 

PHÂN HỆ NÂNG CAO TÙY CHỌN

APP MOBILE

1.   Hỗ trợ tác nghiệp hành chính
 - Quy định nội bộ trong công ty
 - Lịch làm việc của công ty
 - Đặt phòng họp
 - Đặt xe công ty/ phê duyệt yêu cầu đặt xe
 - Xin nghỉ phép/ phê duyệt yêu cầu xin nghỉ phép
 - Thông báo bảng chấm công hàng tháng
 - Thông báo bảng lương hàng tháng
 - Gửi các thông báo khẩn cũng như thông báo chung của Công ty
 - Gửi thắc mắc chấm công, bảng lương

 

2.   Kết nối người lao động
 - Gửi thông báo chúc mừng sinh nhật nhân viên trong công ty
 - Diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin nội bộ của công ty
 - Trao đổi, chia sẻ thông tin nhanh chóng tới 1 hay 1 nhóm đồng nghiệp trong công ty qua tính năng Chat
 - Tìm kiếm, chia sẻ, đăng tin cho thuê phòng trọ miễn phí