Tuyển Lập trình viên Android IOS

Tuyển Lập trình viên Android/IOS

Nơi làm việc:Hà Nội, Số lượng tuyển: 02

Tuyển Lập trình viên Mobile Flutter

Tuyển Lập trình viên Mobile Flutter

Nơi làm việc: Hà Nội,Số lượng tuyển: 02

Tuyển lập trình viên NET

Tuyển lập trình viên .NET

Nơi làm việc: Hà Nội, số lượng tuyển: 05

LIÊN HỆ

90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

024.66.81.82.96

bigtechviet@gmail.com

THỜI GIAN LÀM VIỆC

08:00 AM - 05:30 PM Từ T2 - T6